Menu

Spolupráce

 

 

 

Individuální praxe 3. AB

Individuální praxe na pracovištích sociálních partnerů proběhne od 20. - 24. 5. 2013

Zápis z praxe přineste ke kontrole nejpozději do 14 dnů od ukončení individuální praxe. Součástí zápisu z praxe bude fotodokumentace z místa praxe. Na pracovišti Vám potvrdí Vaši docházku v průběhu individuální praxe. Potvrzenou docházku přineste také ke kontrole.

Prázdninová praxe oboru Agropodnikání proběhne v termínu od 29. 7. - 9.8. 2013

Individuální prázdninová praxe v délce 2 týdnů proběhne na pracovištích sociálních partnerů.

Před nástupem přineste podklady pro vyhotovení dohody školy s pracovištěm. Následně dohodu necháte potvrdit na pracovišti.

 

 

Docházku žáka na prázdninové praxi potvrdí zemědělský podnik. Žák z praxe vypracuje zápis o průběhu praxe, který bude obsahovat body uvedené v náplni praxe. K zápisu doloží fotodokumentaci z průběhu praxe.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat