Menu

Spolupráce

 

 

 

2. kolo přijímacího řízení

 

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízenípro obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou pro školní rok 2013/2014. Dále viz tabulka:
Maturitní obory
KKOV
Počet přijímaných uchazečů
Agropodnikání
41-41-M/01
10
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
10
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
5
Stavebnictví
36-47-M/01
10
Mechanik seřizovač
23-45-L/01
7
Učební obory
KKOV
Počet přijímaných uchazečů
Mechanik – opravář motorových vozidel
23-68-H/01
6
Strojní mechanik
23-51-H/01
6
Truhlář
33-56-H/01
5
 
Termín II. kola přijímacího řízení je ve Zlínském kraji 20. května 2013 od 8 hodin.Uchazeči o studium maturitního oboru nemusí vykonat přijímací zkoušku, pokud  k přihlášce přiloží svůj hash kód a souhlas zákonného zástupce s uplatněním výsledků SCIO testů z I. kola přijímacího řízení (22. a 23. 4.) konané na kterékoliv škole. (Další informace na telefonu 733 618 055 – zástupce ředitele)
Termín odevzdání přihlášek 10. 5. 2012 do 12 hodin.
Termín zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení: 20. 5. 2013 v 16 hodin.
Pro uchazeče o studium platí stejná kritéria jako v 1. kole přijímacího řízení.
 
Ve Starém Městě 02. 05. 2013
Mgr. Bedřich Chromek, v.r.
ředitel školy
 
 
 

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat