Menu

Spolupráce

 

 

 

Projekt Stáže pro mladé - informace pro současné žáky SŠ, VOŠ a VŠ

Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, je realizátorem projektu, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe ještě během studia. Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (Stáže pro mladé) se tímto snaží řešit nezaměstnanost čerstvých absolventů škol na trhu práce. Projekt poběží od září 2012 další tři roky a podpoří na 840 žáků a studentů z celé ČR.

 

Kdo se může projektu zúčastnit

Šanci zúčastnit se projektu má v následujících třech letech 840 žáků a studentů:

  • žáci posledního ročníku středních škol;
  • studenti posledních dvou semestrů VOŠ a VŠ.

Nejste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se na www.stazevefirmach.cz.

Stáže trvají od jednoho do tří měsíců, záleží pouze na konkrétní dohodě stážisty s firmou. Součástí stáže je také e-learningový kurz zaměřený na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills). Pro uchazeče je rovněž připraveno individuální poradenství, které jim pomůže lépe se zorientovat při prvním vstupu na trh práce. Stáže jsou pro žáky a studenty placené, za každou odpracovanou hodinu dostávají 60 Kč.

 

Co projektem získají poskytovatelé stáží

Zapojení se do projektu má však značné výhody i pro samotné poskytovatele stáží. Těm účast v projektu dává příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci (ta však není podmínkou). V neposlední řadě firma obdrží částečnou náhradu mzdy mentora, která vychází z průměrné mzdy dle oborů v jednotlivých krajích. Veškeré náklady na refundaci mzdy mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli uhrazeny po úspěšném vyhodnocení stáže. Poskytovateli stáže se mohou stát pouze soukromé subjekty podnikající na území České republiky a disponující mentorem, který stážistu povede v průběhu působení ve firmě.

 

Základní informace o projektu:

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/99.00001
Realizace projektu: září 2012 – srpen 2015 (36 měsíců)
Počet podpořených osob: 840 stážistů
Délka stáže: maximálně 300 hodin (1 až 3 měsíce)
Rozpočet projektu: 71 189 857 Kč
 
odkaz na projekt:  www.stazepromlade.cz
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat