Menu

Spolupráce

 

 

 

Krajské kolo soutěže Mechanik opravář motorových vozidel 2013

Krajské kolo soutěže se konalo 21.2.2013 na SOU ve Valašských Kloboucích. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola Libor Nosálek a Petr Lapčík. Týmovou podporu mužstva tvořili UOV Martin Pírek a Igor Friak.

Po krátké, ale intenzivní přípravě přišel den soutěže. Naši borci se svého úkolu zhostili svědomitě a na výtečnou. Zahájení soutěže bylo v 6:45 hodin uvítáním a krátkou prezentací. Následovala náročná část testu, který měl 130 otázek s hodinovou dotací. Už po jeho dokončení nám svitla jiskřička naděje na úspěch, když Libor přišel s výsledkem získaných 122 bodů ze 130 možných. Poté následovala praktická část, ve které oba studenti uplatnili získané dovednosti z praktického vyučování v náročných úkolech. Výborně se vypořádali s neobvyklou situací a nervozitou a jejich snaha se zobrazila v konečných výsledcích. V kategorii jednotlivců Petr Lapčík obsadil krásné 8. místo a Libor Nosálek zazářil na 3. místě hned za dvěma žáky z domácího SOU. Tím si také vybojoval postup do celostátního kola soutěže v Mladé Boleslavi. Dále se hodnotilo umístění družstev, která tvořila daná dvojice žáků z každé školy. Naše družstvo získalo skvělé druhé místo z pěti zúčastněných škol Zlínského kraje.
Oběma soutěžícím bych rád poděkoval za vzornou přípravu na soutěž a reprezentaci naší školy. Věřím, že vědomosti a zkušenosti získané přípravou i samotnou účastí v soutěži zúročí v budoucnu i ve svém životě. K výbornému umístění srdečně gratuluji a Liborovi přeji hodně štěstí v celostátním kole.

UOV Martin Pírek


© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat