Menu

Spolupráce

 

 

 

50. reprezentační ples SOŠ a Gymnázia Staré Město

V pátek 8. února 2013 se již tradičně uskutečnil ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě ples naší školy.

Ples byl zahájen nádhernou polonézou, jejíž choreografii vytvořila absolventka školy paní Veronika Kaštánková a se studenty ji nacvičil Mgr. Branislav Horňák. Poté pozvali moderátoři večera Gabriela Kročilová a Václav Dvořák na pódium statutárního zástupce ředitele školy. Ve svém projevu vyzdvihl Mgr. Martin Zábranský práci organizátorů plesu a vyslovil přání, aby se studenti, absolventi a zaměstnanci školy potkávali na plesech školy minimálně dalších 50 let. Parket pak již patřil studentkám, studentům a členům pedagogického sboru při úvodním valčíku, který zahrála stejně jako ostatní skladby skupina FREE BAND ze Znojma.

V Divadelním sále SKC v kulturních vstupech potěšila návštěvníky plesu taneční skupina Rokaso a aerobik v podání dívek z Veselí nad Moravou a Starého Města. V těchto skupinách předvedly své umění žákyně našeho gymnázia Adéla Přibylová (Rokaso) a Šarlota Bičanová. I tentokrát vystoupila ve Sportovním sále SKC školní kapela Alterna a Alterna Old Stars. Hojný počet příznivců zavítal do společenského salonku, kde milovníky folklóru potěšila CM Falešnica z Hluku v čele s absolventem školy Martinem Deylem, který o přestávkách vystupoval také jako leader Alterny Old Stars.

Tombola byla bohatá, a to díky přičinění žáků pořádajícího 3. ročníku a pana Ing. Bohumila Otáhala. Ples se vydařil a velké poděkování za to patří všem žákům a vyučujícím, kteří se podíleli na jeho organizaci a důstojném průběhu.

Mgr. Pavel Turčin

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat