Menu

Spolupráce

 

 

 

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

Dne 11. 12. 2012 proběhlo v učebně výpočetní techniky školní kolo soutěže Finanční gramotnost.

Na prvních šesti místech se v II. kategorii žáků 1. – 4. ročníků SŠ  a SOU umístili: Radim Plevák (4.F), Matěj Hrabec (4.F), Michaela Hrdlovičová (4.F), Irena Stašková (4.E), Petr Kanyza (4.E) a Marie Dohnalová (4.E). Tři nejlepší utvoří družstvo, které postupuje do okresního kola. To proběhne od 7.1.2013 – 31.1.2013.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. vyhlásily 4. ročník celostátní „Soutěže Finanční gramotnost“ ve Věstníku MŠMT ČR pod č. j. 21243/2012-51 č. A 29.

Soutěž byla letos současně zařazena i do rozvojového programu MŠMT ČR „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012“ (Věstník MŠMT ČR č .j. 9629/2012-51), který oceňuje práci pověřených pedagogů spojenou s účastí žáků a škol v soutěži.

Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a navazuje na výuku tohoto předmětu na školách, je připravována a probíhá pod odborným dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s.

Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz, finálová kola se uskuteční prezenční formou v kongresovém sále České národní banky v Praze. Účast žáků a pověřených pedagogů v soutěži je dobrovolná a bezplatná. Výsledky soutěže slouží v anonymní podobě k studijním účelům a dalšímu zacílení aktivit v oblasti finanční gramotnosti nejen MŠMT ČR. Vítězové finálových kol získají titul Mistr republiky ve finanční gramotnosti a spolu se svými pedagogy i atraktivní věcné ceny.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat