Menu

Spolupráce

 

 

 

Street lighting

V rámci projektu Ingenious žáci 1.G a 3.H realizovali jejich první výukový modul s názvem Street lighting.

Třeťáci si museli materiál přeložit z angličtiny sami, poté vypracovat všechny úkoly a vytvořit prezentaci pro své spolužáky. Prváci řešili úkoly společně ve skupinách v hodinách matematiky. Na závěr všichni vyzkoušeli excelovou aplikaci, ve které mohli měnit parametry (vzdálenost lamp, výšku lamp a výkon lampy) a získali graf, který ukazoval výslednou intenzitu osvětlení v jednotlivých místech silnice a cenu.

 

Streetlighting

Bylo nebylo, jednoho krásného dne za námi došla RNDr. Gurecká, abychom s ní počítali ceny za pouliční osvětlení měst a pokusili se naleznout co nejlevnější variantu.

Projekt ''Streetlighting'' je o pouličních lampách, o jejich výkonu, výšce, vzdálenosti mezi sebou a dalšími faktory, díky kterým jsme zjistili jak je to složitý proces a lidé, kteří se tímto zabývají, to nemají ani trošku lehké. Musí brát v potaz cenu, celkové osvětlení ulice, aby nebyly lampy moc daleko od sebe a zároveň ani moc blízko, aby nebyly příliš vysoké, ale ani moc nízké. Veřejné osvětlení zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, rozvaděče a ovládací systém. Důležitým faktorem je také intenzita žárovek, kterou jsme se s vypětím všech našich sil pokusili spočítat. Po dlouhém bádání jsme nakonec vše vypočítali, ale museli jsme se však vzít v úvahu i ceny, a proto jsme přemýšleli, jak tohle všechno dát dohromady za solidní částku. Nebylo to lehké, ale dali jsme hlavy dohromady a postupně zlepšovali naše „odhady”, až jsme se dostali k té nejlepší (=nejnižší) ceně.

1.G

 

Street lighting what does it cost?

V prosinci letošního školního roku se žáci třídy 3. H zúčastnili projektu Street lighting what does it cost. Jednalo se o simulaci projektování městského osvětlení. Žáci byli rozděleni do skupin po čtyřech až pěti. Každý tým měl za úkol přeložit část textu z angličtiny a vyřešit související úkoly. Následně se skupiny navzájem informovaly o znění úkolů a problematice jejich řešení. Na závěr se týmy v rámci třídy účastnily malé soutěže. Žáci využili speciální aplikaci v MS EXCEL™, která byla vytvořena za účelem zjednodušení práce. Skupina, která díky této aplikaci našla pomocí logické dedukce nejnižší možnou cenu osvětlení, zvítězila. Hlavním problémem bylo zkombinovat nejnižší cenu a státem danou normu o svítivosti. Myšlenkou celého projektu bylo, aby si žáci zkusili řešit problém, který neznali. Nejenom vítězové, ale i méně zdatné týmy byli odměněni bonusovými body z matematiky.

3.H

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat