Menu

Spolupráce

 

 

 

Domov mládeže Uherské Hradiště

Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie. Třílůžkové pokoje jsou vybaveny novým nábytkem, na jednotlivých poschodích je společné sociální zařízení a kuchyňky. Možnost internetového připojení za poplatek 50,- Kč měsíčně.

Měsíční poplatek za ubytování činí 1200,-Kč, celodenní strava činí 77,- Kč (snídaně 24,-Kč, obědy 28,-Kč a večeře 25Kč) ve školní jídelně v budově DM. Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši 3500,-Kč, která slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Tato záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování. Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu DM – bod e) platební podmínky a v Provozním řádu – IV. Režim stravování.

Ubytovaní žáci mohou využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, posilovnu, klubovnu, tenisové kurty, fotbalové hřiště a prostory zahrady v areálu DM. 

Kontakt

vedoucí vychovatelka Marie Zápařková 731 196 014, zaparkova@sosgsm.cz

Sportovní kroužky:

volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis, badminton, aerobik, tenis, kalanetika, posilovna, překážková dráha, plavání, turistický kroužek, pétanque

Vzdělávací kroužky

český jazyk, počítače

Další kroužky

aranžování, keramika, ruční práce, hudebně poslechový kroužek

Soutěže

vzdělávací, hudební, zábavné, sportovní

Besedy

preventivní, cestopisné, zajímavé osobnosti

Sportovní turnaje

  • přespolní běh k 17. listopadu a velikonoční běh
  • vánoční a velikonoční turnaje z vybraných sportů
  • turnaje s DM Staré Město
  • plavecké závody
  • atletické závody
  • turnaje v pétanque

Další akce: výlety a exkurze
 

 

Přihláška do DM (.pdf, 1015.87 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat