Menu

Spolupráce

 

 

 

Kurz pro získání osvědčení druhého stupně Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

SOŠ a Gymnázium Staré Město je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro konání odborných kurzů a školení k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.

Kurz je určen pro podnikající osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky a musí zajistit, aby toto nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení druhého stupně.

Osobami s osvědčením druhého stupně rozumíme zejména osoby, které organizují a řídí práce spojené s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin u podnikající osoby, např. agronom, lesník, školkař, zahradník, farmář, správce golfového hřiště.

Osvědčení druhého stupně s platností na 5 let vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která absolvuje základní kurz pořádaný vzdělávacím zařízením pověřeným Ministerstvem zemědělství ČR a úspěšně vypracuje písemný test na Státní rostlinolékařské správě.

Držitel osvědčení druhého stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení prvního stupně.

1. termín: 20. 2. a 21. 2. 2013

2. termín: 3. 4. a 4. 4. 2013

3. termín: 5. 6. a 6. 6. 2013

4. termín: 16. 10. a 17. 10. 2013

5. termín: 11. 12. a 12. 12. 2013

6. termín: 5. 2. až 7. 2. 2014

7. termín: 2. 4. a 3. 4. 2014

8. termín: 20. 1. a 21. 1. 2015


Rozsah kurzu: 15 vyučovacích hodin

Poplatek 700 Kč za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů.

Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob.

Adresa pro elektronické přihlášky:
borkova.r@seznam.cz

Adresa pro písemné přihlášky:
Ing. Růžena Borková
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Telefon: 572 420 218, 731 401 828

Žádost o vykonání písemného testu musíte podat na SRS. Nejbližší pracoviště SRS je v Uherském Hradišti, kontaktní osoba Ing. Zuzana Vaňková (zuzana.vankova@srs.cz telefon 724 247 352).


24. 12. 2014, Ing. Růžena Borková

 

Přihláška do kurzu (.doc, 31.00 KB)
Vzorové otázky (.pdf, 234.94 KB)
Žádost o písemný test (.pdf, 716.86 KB)
Zkušební řád (.pdf, 307.26 KB)
První pomoc (.pdf, 282.74 KB)
Chemický zákon (.pdf, 389.87 KB)
Nařízení EP a R (.pdf, 7.01 MB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat