Menu

Spolupráce

 

 

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu maturitních oborů SŠ, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

V letošním roce budou hrát přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí.

Pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme dva druhy kurzů:

  • ověřovací
  • intenzivní

Ověřovací kurz

je zdarma. Proběhne v sobotu 16. 2. 2013 a nabídne zájemcům seznámení s požadavky úspěšného složení přijímacích zkoušek.

Vyučující žáky seznámí s prostředím a podmínkami přijímacích zkoušek a omezí tak negativní důsledky nervozity či nejistoty žáků.

Intenzivní kurz

je placený. Nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a v případě zájmu i obecných studijních předpokladů. Každý z předmětů bude vyučován v bloku 10 hodin, a to v odpoledních hodinách během pracovního týdne. Součástí kurzu budou i přijímací zkoušky nanečisto.

Zahajujeme v pátek 25. ledna 2013 v 15:30 hod. Další termíny obdrží žáci na první hodině, bude se jednat o pátky. Cena kurzu je 500,-Kč za každý předmět, platba proběhne při 1. hodině v hotovosti. Do kurzů je nutno se přihlásit na adrese info@sosgsm.cz, nejpozději do 18. ledna 2013. 

Zbavte se trémy a strachu z přijímacích zkoušek.
Budete dobře připraveni!

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat