Menu

Spolupráce

 

 

 

Beseda s PhDr. Ivanem Doulou na téma "Drogy nebo aktivita"

Dne 23. 11. 2012 se žáci 2. ročníků zúčastnili odborného pořadu na téma „Drogy nebo aktivita“. Akce se konala v kině Hvězda Uh. Hradiště.

Lektor PhDr. Ivan Doula, známý psycholog s dlouholetou praxí v „drogovém“ oboru, účastníkům poskytl přístupnou a zajímavou formou základní informace o vlastnostech, rizicích a dalším kolem drog. Studenti byli seznámeni s možnostmi prevence, pomoci a léčby.  Teoretická část programu byla vhodně prokládána diskusními „okénky“, kdy přicházely na řadu dotazy, které byly okamžitě zodpovězeny.

Cíl programu byl každopádně splněn, mnozí si uvědomili, že zahrávat si s drogami, byť jen nepatrně, může člověku velmi zkomplikovat život.

 

 

 

 

                                                                                                                  

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat