Menu

Spolupráce

 

 

 

Kurz pro získání osvědčení prvního stupně Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

SOŠ a Gymnázium Staré Město je držitelem pověření Ministerstva zemědělství pro konání odborných kurzů a školení k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého nebo třetího stupně. Jedná se zejména o pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, skladníci, obsluha mořiček, nebo jiný pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s těmito látkami do bezprostředního styku.

Účastníci kurzu bezprostředně po jeho absolvování obdrží osvědčení prvního stupně, které se vydává s platností na dobu 5 let.

1. termín: 12. 12. a 13. 12. 2012, vždy 8:00–13:30

2. termín: 9. 1. a 10. 1. 2013, vždy 8:00–13:30

3. termín: 2. 2. 2013, 8:00–18:00

4. termín: 6. 2. a 7. 2. 2013, vždy 8:00–13:30

5. termín: 20. 3. a 21. 3. 2013, vždy 8:00–13:30

6. termín: 5. 6. a 6. 6. 2013 (po domluvě se lze připojit ke kurzu 2. stupně)

7. termín: 13. 11. a 14. 11. 2013

8. termín: 11. 12. a 12. 12. 2013

9. termín: 5. 2. až 7. 2. 2014

10. termín: 2. 4. a 3. 4. 2014

11. termín: 20. 1. a 21. 1. 2015

Rozsah a obsahová náplň kurzu:
4 vyučovací hodiny – oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví lidí v kompetenci resortu zdravotnictví
8 vyučovacích hodin – oblast rostlinolékařské péče v kompetenci resortu zemědělství

Poplatek 700,- Kč za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo bezhotovostně po zaslání fakturačních údajů.

Zájemci o kurz musí zaslat vyplněnou přihlášku. Kurz proběhne při účasti min 12 osob.

Adresa pro elektronické přihlášky: 
borkova.r@seznam.cz

Adresa pro písemné přihlášky:
Ing. Růžena Borková
SOŠ a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527
686 03 Staré Město

Telefon: 572 420 218, 731 401 828


24. 12. 2014, Ing. Růžena Borková 

Přihláška do kurzu (.doc, 30.50 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat