Menu

Spolupráce

 

 

 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město otevírá ve školním roce 2015/2016 další ročník “Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností”.

Kurz bude zahájen v říjnu 2015. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího kurzu -  Ing. Ivo Studénka, tel: 572 420 207, e-mail: studenka@sosgsm.cz

 Vzdělávací program je určen všem zemědělským podnikatelům, kteří neabsolvovali žádný obor vzdělání pro zemědělství. Absolventi kurzu splňují odbornou způsobilost stanovenou zákonem č.85/2004Sb. a podmínky k získávání státních příspěvků a dotací z EU. Kurz bude zahájen v říjnu 2015. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího kurzu, kterým je Ing. Ivo Studénka, tel: 572 420 207, e-mail: studenka@sosgsm.cz .

 Kurz zahajujeme každý rok přibližně v polovině října a končíme začátkem dubna, jelikož je potřeba splnit celkovou dotaci 300 hodin. Do celkového množství se započítávají i konzultace a praxe.

Kurzovné činí necelých 12 000Kč.

Rámcový učební plán se skládá z následujících předmětů:
- pěstování rostlin,
- chov zvířat,
- zemědělská technika,
- ekonomika,
- informační technologie,
- zemědělské právo,
- zásady bezpečnosti práce,
- ekologické hospodaření,
- zpracování projektu a praxe.

Na závěr kurzu se píše test a obhajuje absolventský projekt, který uchazeč zpracovává z toho, čímž se zabývá v rámci svého hospodaření.

Do kurzu se můžete přihlásit nejpozději do začátku října.

Přihláška.doc (.doc, 226.50 KB)
Učební plán kurzu.docx (.docx, 48.65 KB)
Deník praxe.docx (.docx, 15.17 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat