Menu

Spolupráce

 

 

 

Navazujeme kontakt v dalším jazyce

Na přelomu října a listopadu jsme navázali spolupráci s další zahraniční školou z EU. Jedná se o gymnázium v lotyšském městě Daugavpils, které projevilo zájem s námi spolupracovat v rámci projektu eTwinning. 

Projekt bude realizován v délce 5 měsíců, jednotlivé kroky pak budeme realizovat po třech týdnech, kdy si vzájemně svoje části projektu vyměníme. Jde o kvízové otázky k prezentacím našich a lotyšských stavebních památek. Studenti na projektu pracují pravidelně v hodinách ruského jazyka (1. a 2. ročník gymnázia) a dějin architektury (2. a 3. ročník stavebního oboru SOŠ). Za jazykovou stránku zodpovídají "ruštináři" a za odbornou část "stavaři". Na lotyšské straně to budou studenti gymnázia, kteří se učí ruštinu a dějepis.
Našim cílem je navázání přátelských vztahů s lotyšskými studenty, zlepšení znalosti ruštiny u studentů u nás i v Lotyšsku, posílení vztahů mezi spolužáky při společné činnosti, zlepšení práce s prezentacemi fotografií, s vyhledáváním a kritickým vyhodnocováním informací na internetu, zdokonalení dovedností výběru vhodných témat, prohloubení odborných znalostí o architektuře a používání přepisu textu do azbuky na počítači.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat