Menu

Spolupráce

 

 

 

Vycházka do přírodní rezervace Holý Kopec

U příležitosti vyhlášeného Týdne lesů uspořádali lesníci z LS Buchlovice ve čtvrtek 10.5.2012 další akci lesní pedagogiky .

Tentokrát se jednalo o vycházku pro studenty Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město  do přírodní rezervace Holý Kopec. Vycházky , kterou připravil lesní správce Ing. Zdeněk  Zálešák se zúčastnil i zástupce lesního správce Ing. Pavel Zůbek , pracovník KŘ Zlín Ing. Martin Hromádka a revírník revíru Buchlovice Ing. Ladislav Karásek.  Devatenáct studentů ekologie, v doprovodu paní učitelky Ing. Jany Hubené, se tak seznámilo s přírodní rezervací Holý kopec . Rezervace reprezentuje přírodě blízké , převážně bukové lesní porosty , v nejvyšších polohách Chřibů. Jedná se o lesní komplex s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy flóry a fauny, který vznikl umělým zalesněním Holého kopce v předminulém století.  Holý kopec je ale i významnou archeologickou lokalitou , protože se zde v době bronzové až halštatské ( starší době železné ) nacházelo rozsáhlé opevněné hradiště, které bylo ještě obnoveno  před založením hradu Buchlova v 11. a 12. století. Z hlediska lesnického se v současné době jedná o bezzásahové území.

S těmito a mnoha dalšími informacemi a zajímavostmi o přírodní rezervaci Holý kopec seznámil studenty lesní správce Ing. Zdeněk Zálešák spolu s revírníkem Ing. Ladislavem Karáskem.

Po skončení vycházky bylo pro studenty připraveno malé občerstvení u  ohniště  Na pile.    

PR Holý kopec 10.5.2012 004.JPG (796x600, 169.85 KB)
PR Holý kopec 10.5.2012 013.JPG (796x600, 157.58 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat