Menu

Spolupráce

 

 

 

Beseda s Tomio Okamurou

V českých školách jsou debaty s veřejně známými lidmi ojedinělé. Proto jsem neváhal se na naší škole dne 4.5.2012 ve 13:00 zúčastnit besedy s Tomio Okamurou.

Pro nezasvěcené, je to napůl Moravák (jak často sám a rád prohlašuje) a napůl japonec-korejec. Dále také úspěšný podnikatel a komentátor dění ve státě, a neméně známý jakožto ,,český japonec‘‘ co zastupuje ty české cestovky.

Žáci naší školy měli možnost již po druhé se s panem Okamurou setkat. Poprvé to bylo v sále kina Hvězda v Uherském Hradišti. I přes tento fakt mělo o besedu zájem mnoho studentů a také vedení školy.. Pan Tomio Okamura zabral široké spektrum témat od politiky, přes českou mentalitu po japonskou kulturu. Referoval nám o svém životě a nelehkých začátcích svého podnikání. Z jeho úst také padala ostrá slova na hlavy české politiky. Značně zřetelné bylo jeho znechucení s aktuálním hospodařením vlády a lhostejností občanů ČR.

Po hodině a půl, kdy nám pan Okamura předal značné množství zajímavých informací, z kterých si někdo mohl z pana O. udělat populistu, jiný specialistu na politku, jsme měli prostor pro dotazy. Každopádně jsem byl zaujat s jakým expresivním vyjadřováním ale stále celkem objektivním pan Okamura dokázal mluvit k mnoha věcem.

Jedinou věc, kterou bych panu Tomio Okamurovi vytkl, byla jeho časová nesrovnalost se začátkem besedy a časem příjezdu.

Tímto bych chtěl poděkovat vedení školy, zejména paní profesorce Buršové za uspořádání besedy. Podle mého názoru by se měly podobné besedy konat častějí, aby studenti získali důležité informace a zkušenosti z různých odvětví života od zkušenějších lidí v dané problematice.

Antonín Štěrba, 3.G

Odkaz na fotogalerii
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat