Menu

Spolupráce

 

 

 

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

Dne 13. 4. 2012 vykonali žáci oboru Ekonomika zemědělství a výživy praktickou část maturitní zkoušky.

Žáci při ní musí prokázat znalosti a dovednosti z odborných ekonomických předmětů – účetnictví, ekonomika, obchodní korespondence. Výsledky praktické části maturitní zkoušky se dozví v době ústních profilových zkoušek od 29. 5. – 1. 6. 2012.

Přejeme hodně štěstí při skládání i ostatních částí maturitní zkoušky.

Ing. Jana Buršová  

mat_ek05.jpg (800x450, 56.03 KB)
mat_ek06.jpg (800x450, 49.61 KB)
mat_ek08.jpg (800x450, 48.77 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat