Menu

Spolupráce

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce uchazečů přijatých ke studiu

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí ke studiu Vám posílat nebudeme a zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí ředitele za oznámené. Žádáme Vás, o odevzdání zápisového lístku co nejdříve po zjištění přijetí Vaší dcery/Vašeho syna (nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení o přijetí). V případě, že Váš syn/Vaše dcera byl(a) přijat(a) na jinou školu a nebude chtít na Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město nastoupit, oznamte nám prosím ihned tuto skutečnost. Oznámení můžete provést telefonicky na čísle 572 420 211, případně na info@sosgsm.cz, nebo osobně.

O informační schůzce zákonných zástupců přijatých žáků s vedením školy Vás budeme informovat na www stránkách naší školy na začátku měsíce června.


Ve Starém Městě 24. dubna 2012


Mgr. Bedřich Chromek, v.r.
ředitel školy
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat