Menu

Spolupráce

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce žáků nepřijatých ke studiu

Vážení rodiče,

vzhledem k možnosti podat v 1. kole přijímacího řízení dvě přihlášky převyšují počty přihlášených uchazečů na jednotlivé obory kapacitní možnosti školy. Je velmi pravděpodobné, že z těch, kteří budou v první fázi přijati, mnoho uchazečů předá zápisové lístky na jiné školy. Doporučujeme proto všem, kteří nebudou přijati a splnili podmínky přijímacího řízení, aby si podali odvolání (do 3 dnů od převzetí rozhodnutí). Odvolání bude řešeno v rámci autoremedury (tzn. změnou rozhodnutí v pravomoci ředitele školy).
V zájmu urychlení procesu předání revokovaných rozhodnutí budou zákonní zástupci uchazečů, kteří budou přijati na základě podaného odvolání, vyzváni, aby si osobně vyzvedli změněné (tedy revokované) rozhodnutí o přijetí v budově Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě. Spolu s převzetím rozhodnutí mohou zákonní zástupci současně předat škole zápisový lístek. Tím se celý proces přijímání uchazečů velmi urychlí.

Ve Starém Městě 24. dubna 2012

Mgr. Bedřich Chromek, v.r.
ředitel školy

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat