Menu

Spolupráce

 

 

 

Informace pro budoucí studenty VUT

Máš dobré studijní výsledky? VUT Brno nabízí mimořádné stipendium pro nejlepší středoškoláky – budoucí studenty VUT.

Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů odmění VUT jednorázovým stipendiem ve výši 6 000,- Kč.

Těchto 500 studentů vybereme na základě výsledků státní části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2012 (s preferencí absolventů, kteří složili vyšší stupeň zkoušky). Žebříček bude vyhotoven po ukončení zápisů v první polovině listopadu na základě dat poskytnutých studenty.

Aktualita z 10. 3. 2012 na www.utbr.cz

Ing. Růžena Borková

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat