Menu

Spolupráce

 

 

 

Adepti myslivosti úspěšně absolvovali praktickou část zkoušky

Členové mysliveckého kroužku Janků Jan, Mahdal Petr a Sedláček Karel obstáli při zkouškách ve střelbě na lovecké střelnici Salaš.

Jejich praktické dovednosti, především bezpečné zacházení se zbraní  a vlastní střelbu z brokových a kulových zbraní  prověřil vedoucí střelnice pan František Moštěk, který je komisařem pro oblast praktického střelectví při OMS Uherské Hradiště.

Je potěšitelné, že komisař kladně hodnotil připravenost žáků naší školy i jejich vzorné vystupování při zkoušce.

Úspěšné složení této zkoušky je podmínkou pro postup k teoretické zkoušce ze  sedmi  předmětů myslivosti, která proběhne v červnu t.r.  v prostorách  Okresního mysliveckého spolku v Uherském Hradišti.

Věřím, že i na teoretické zkoušce naši žáci uspějí  a budou tak vzorně representovat naši školu.

 

Ing. Ivan Burda, vedoucí mysliveckého kroužku

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat