Menu

Spolupráce

 

 

 

Spolupráce s firmou NAVOS, členem skupiny AGROFERT HOLDING a.s. se rozjíždí.

Na základě dohody mezi vedením školy a vedením firmy Navos, se dne 25. ledna 2012 uskutečnila pracovní schůzka na farmě Nový Dvůr v Kunovicích.

Schůzky se zúčastnili Ing. Foukal - ředitel úseku komodit firmy Navos, pan Piňos – vedoucí provozu Nový Dvůr, Ing. Burda – vedoucí učitel praxe a Mgr. Dolina – učitel praxe. Po uvítání a vzájemném seznámení přítomných v kanceláři pana Piňose, zahájil jednání Ing. Foukal. Prezentoval zde nabídku jejich společnosti na možnosti uskutečňovat praxe žáků školy na pracovišti farmy. Byla předjednána možnost praxí zaměřených na obsluhu a ovládání moderních mechanizačních prostředků využívaných v provozu rostlinné výroby v průběhu polních prací. Nácvik by probíhal v prostorách farmy nebo na vyčleněném cvičném pozemku. V prostorách farmy se nachází i provoz dílen a servis zemědělských strojů. Byla by zde i možnost kontroly porostů polních plodin a možnost provádění agrobiologické kontroly. Nachází se zde i provoz bioplynové stanice a k vidění je i posklizňové ošetření a skladování zrnin. Konkrétní témata praxe, termín a organizaci bude dále řešit vedoucí učitel praxe s agronomem podniku. Zároveň nám bylo přislíbeno zaslání přehledu akcí firmy NAVOS pro odbornou veřejnost (polní dny apod.), kterých by se naši studenti mohli zúčastňovat. Byla také přislíbena účast firmy

 

zajištěním výstavního stánku s exponáty zemědělské techniky na plánované výstavě Zahrada Moravy v areálu školy.

Mgr.Radislav Dolina

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat