Menu

Spolupráce

 

 

 

Mechanik seřizovač

Kód: 23 - 45 - L/01
Popis: Čtyřletý studijní obor SOU určený pro chlapce i dívky vycházející z 9. tříd ZŠ
Podmínky přijetí: Ukončená devátá třída základní školy, úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a testu všeobecných znalostí, včetně cizího jazyka.
 
Ukončení: Maturitní zkouška

Profil absolventa

  • Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou, řídícími systémy NC a CNC.
  • Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, seřizovat, příp. programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky. Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje.
  • Odborný výcvik je organizován převážně v plně vybavených dílnách. Zde se žáci učí ručnímu i strojnímu zpracování materiálů, seznámí se zde z běžnými obráběcími stroji, ale především s obsluhou, seřizováním a programováním číslicové řízených strojů. Nejlepším žákům je ve čtvrtém ročníku umožněno vykonávat odborný výcvik na pracovištích firem s CNC stroji.
  • Žáci mají možnost taktéž absolvovat svářečský kurz a to přímo v prostorách školních dílen.
  • Absolvent může působit ve střední technické funkci provozního charakteru. Bude umět číst technické výkresy, kreslit a označovat materiály na výkresech. Výkresy dokáže zpracovat na počítači.
  • Jedná se o obor s vysokou adaptabilitou na trhu práce a využitelností v malých i velkých firmách, případně v živnostenském podnikání.

Učební plán

Vyučovací předmět Počet vyučovaných hodin týdně
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Český jazyk a literatura 3 2 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka - 1 1 1
Dějepis 1 - - -
Matematika 4 3 3 3
Fyzika 2 2 1 -
Chemie 2 - - -
Základy ekologie 1 - - -
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Základy technické mechaniky - 2 - -
Ekonomika - - 3 -
Technická dokumentace 2 2 1 -
Strojírenská technologie 2 1 - -
Strojnictví 1 1 - -
Technologie 2 2,5 4,5 3
Odborný výcvik 6 9 10,5 12
 
Výběrové
Technická dokumentace - - - 2
Laboratorní cvičení - - - 2,5
Nepovinné
Seminář z matematiky - - 1 -
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat