Menu

Spolupráce

 

 

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří se budou hlásit ke studiu maturitních oborů SŠ, nabízíme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.
V letošním roce budou hrát přijímací zkoušky významnou roli při rozhodování o přijetí na SŠ. Je stanovena hranice minimálního počtu bodů pro přijetí. Pokud žák tento stanovený počet bodů nezíská, neuspěl u přijímacích zkoušek a nemůže být přijat ke studiu na SŠ. Z tohoto důvodu nabízíme dva druhy kurzů:
a) ověřovací
b) intenzivní
Ověřovací kurz je zdarma. Proběhne v sobotu 11. 2. 2012 a nabídne zájemcům seznámení s požadavky úspěšného složení přijímacích zkoušek. Vyučující žáky seznámí s prostředím a podmínkami přijímacích zkoušek a omezí tak negativní důsledky nervozity či nejistoty žáků.
Intenzivní kurz je placený. Nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a v případě zájmu i obecných studijních předpokladů. Každý z předmětů bude vyučován v bloku 10 hodin, a to v odpoledních hodinách během pracovního týdne. Součástí kurzu budou i přijímací zkoušky nanečisto. Zahajujeme 1. února 2012. Cena kurzu je 600,-Kč za každý předmět, platba proběhne při 1. hodině v hotovosti. Do kurzů je nutno se přihlásit na adrese: info@sosgsm.cz, nejpozději do 30. ledna 2012. Přihlášku a bližší informace najdete na stránkách školy: www.sosgsm.cz.

Zbavte se trémy a strachu z přijímacích zkoušek.
Budete dobře připraveni!
 

 

přihláška na kurz (.pdf, 81.65 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat