Menu

Spolupráce

 

 

 

Poznávací zájezd do Anglie

Ve dnech 17. Až 23. Září se třetí ročníky vydaly na poznávací zájezd do Londýna a okolí. Poznávací opravdu byl, ale to určitě nebylo na škodu – jen to do nás lejte, dokud to ještě jde.

Po vyčerpávající cestě jsme vystoupili na levé straně vozovky v centru probouzející se ostrovní metropole a vydali se ji objevovat po svých. Během prvního dne jsme prošli City of London a protože jsme se dál odmítli přesunovat pěšky, nalodili jsme se a nechali se unášet po proudu řeky do Greenwitch, kde jsme strávili příjemné odpoledne. Jako sladkou tečku na závěr dne jsme shlédli město nad Temží z vršku u Royal observatory.
A pak už, absolutně vyčerpáni, jsme se rozjeli ubytovat do anglických rodin, kde jsme vděčně přijali večeři a rozestlanou postel.
Druhý den, odpočatí a připravení na nápor nových dojmů jsme se vydali poznat celebrity dnešní i ty z dob dávno minulých do Muzea voskových figurín. Dále pak vstříc novým poznatkům do muzeí vybraných dle vlastního zájmu.
Aby toho poznávání nebylo příliš mnoho, přijali jsme následující den pozvání do jedné z londýnských škol, kde nás čekalo příjemné přivítání. Měli jsme možnost srovnat vyučování české s britským a navázat přátelské vztahy s místními studenty.
Odpoledne jsme zamířili relaxovat do přímořského městečka Brighton a jeho křivolakých rybářských uliček.
Jako menší motivace určitě zapůsobil náš předposlední výlet do univerzitního městečka Oxford, kde jsme si prošli jednu z kolejí a mohli nasát atmosféru prestižního vzdělávání; také jsme konečně poznali pověstné anglické počasí, naštěstí jen v přesně úměrné míře.
Náš poslední den jsme strávili v Londýně, kde jsme si prohlédli Buckingham palace a dobrovolníci mohli shlédnout celé velkoměsto z Londýnského oka. Náš poslední čas jsme strávili na Covent Garden, kde jsme utratili své poslední peníze a zatleskali pouličním umělcům – no a pak už jsme nastoupili do autobusu a vydali se směr domov.

Kateřina Samsonová, žákyně třídy 3.H
 

166954_1534344255054_1728267930_776340_1575913507_n.jpg (720x540, 90.88 KB)
293513_1562745125350_1737027732_822361_589348035_n.jpg (720x540, 73.69 KB)
300917_1993437515191_1221028402_3495925_415474476_n.jpg (450x600, 59.78 KB)
307621_2075122965468_1466776514_31896322_589604067_n.jpg (720x540, 109.95 KB)
307708_1994084611368_1221028402_3496439_628142444_n.jpg (720x540, 48.26 KB)
308168_1534352815268_1728267930_776378_2129150743_n.jpg (720x540, 119.35 KB)
308194_2075128965618_1466776514_31896345_48966678_n.jpg (446x600, 26.96 KB)
321648_2075150286151_1466776514_31896406_1135836510_n.jpg (720x540, 58.38 KB)
333960_1562775606112_1737027732_822383_1671860440_o.jpg (449x600, 48.36 KB)
DSCN5247.JPG (799x449, 49.89 KB)
DSCN5264.JPG (799x449, 42.43 KB)
DSCN5371.JPG (337x600, 26.16 KB)
DSCN5391.JPG (799x449, 49.32 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat