Menu

Spolupráce

 

 

 

Schůzka projektu COMENIUS v Lotyšsku

Žáci naší školy se zúčastnili pracovní schůzky mezinárodního projektu It is time for fun with physics; play, learn, live. I love physics with games v hlavním městě Lotyšska Rize.

Ve dnech 21. 9. – 26. 9. 2011 se tři žáci druhého ročníku a jeden žák třetího ročníku s pedagogickým doprovodem zúčastnilo schůzky projektu Comenius COM-MP-2010-085 „It is time for fun with physics; play, learn, live“, která se konala ve škole Agenskalna Valsts gimnázia Riga. Schůzky se kromě nás zúčastnili žáci a učitelé z Turecka, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska a Portugalska.
Na této schůzce byla uspořádána výstava a přehlídka funkčnosti fyzikálních modelů sestrojených žáky. Diskutovali jsme také o dalším průběhu projektu a sdělili si zkušenosti z výuky.
Všichni naši studenti vzorně reprezentovali naši školu a republiku. Shodli se na tom, že se jejich komunikační schopnosti v angličtině a ruštině i díky tomuto projektu zlepšily. Mimo to poznali způsob a odlišnosti výuky fyziky v partnerských zemích.
Velmi zajímavá byla i exkurze ve Fyzikálním ústavu Státní univerzity v Rize, kde jsme viděli praktické ukázky výroby holografických zápisů a pracoviště s elektronovým mikroskopem používaným v oblasti nanotechnologií.
Seznámili jsme se také s kulturou, zvyky a některými památkami Lotyšska.
Ing, Ivana Brhelová

026.jpg (450x600, 43.71 KB)
112.jpg (800x600, 111.22 KB)
DSCN3065 (2).jpg (800x600, 67.16 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat