Menu

Spolupráce

 

 

 

Den zemědělské techniky

Počtvrté za sebou se žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město oboru Agropodnikání účastnili aktivního předvádění zemědělské techniky na pozemcích firmy Žerotín a.s. Strážnice.

 

Počtvrté za sebou se žáci SOŠ a Gymnázia Staré Město oboru Agropodnikání účastnili aktivního předvádění zemědělské techniky na pozemcích firmy Žerotín a.s. Strážnice. V předchozích letech nesla tato akce název Den Kvernelandu a pořádala ji na Moravě společnost Kverneland Group Czech, s.r.o. se sídlem v Berouně. Ta se již jedenáct let s úspěchem konala v Čechách a měla mnoho návštěvníků z řady podnikatelských subjektů i škol zaměřených na agrooblast. Letos firmu Kverneland ve Strážnici vystřídali společnosti Lemken GmbH & Co.KG a KRONE GmbH. Spolupořadatelem akce na byla firma HM, s.r.o. Hodonín, která již řadu let s úspěchem prodává zemědělskou techniku a mechanizaci na Moravě. Akce byla organizována jako „Den pole“ s ukázkami práce velkozáběrových strojů s předváděním mechanizace používané ke zpracování půdy jak aktivnímu, tak i pasivnímu, k setí, ošetřování a přihnojování polních plodin a sklizni pícnin. Tuto akci jseme navštívili společně s žáky 2.A, 3.A, 4.A a některými vybranými žáky 1.A. Myslíme, že byla i díky příznivému počasí nejenom pro nás, ale i pro studenty velmi poučná, byla zde možnost získat spoustu zajímavých informací a poznatků z oboru, v některých případech bylo povoleno nahlédnout na práci osádek přímo z kabiny těchto strojů. Z předváděných MP jsme viděli v akci velkozáběrové secí stroje, určené pro setí různých plodin do různě zpracované půdy, rotační brány, podmítače a kompaktopry, pluhy, mechanizační prostředky pro postřik a ošetřování plodin, rozmetadla průmyslových hnojiv a kompletní pícninářský program.
Dle našeho názoru a vzhledem k poměrně snadné dosažitelnosti, by bylo dobré, se této akce účastnit i v budoucnu.
Mgr. Radislav Dolina
Ing. Ivo Studénka

 

 

 

 

Den zemědělské techniky Strážnice 15.9.2011 (800x600, 76.99 KB)
Den zemědělské techniky Strážnice 15.9.2011 (800x600, 84.05 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat