Menu

Spolupráce

 

 

 

Zprovoznění e-learningového systému Moodle

logo_web.jpg, 400x87, 8.09 KB
V rámci třetí klíčové aktivity projektu "Tvorba nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia St. Město" byl od 31. sprna 2011 zprovozněn nový e-learningový systém Moodle.

E-learningový systém Moodle je dostupný na stránkách http://moodle.sosgsm.cz. Zde je připraveno 14 tematicky zaměřených kurzů (pracovní materiály k procvičování vybraných kapitol z matematiky, cizojazyčné výukové materiály, výukové materiály k procvičování vybraných kapitol z matematiky, pracovní materiály z chemie a laboratorních cvičení z chemie, pracovní materiály k vybraným kapitolám z fyziky a praktickým cvičením z fyziky, pracovní materiály z biologie a laboratorních cvičení z biologie, výukové materiály pro seminář z ICT, výukové materiály ze zeměpisu, výukové materiály pro seminář z dějepisu a ZSV, praktická cvičení z ekonomiky a účetnictví, výukové materiály z obecné ekologie, výukové materiály k energetické osvětě, pracovní materiál k environmentální výchově a výukový materiál k moderním způsobům zemědělských činností).

Součástí každého ze 14 výukových kurzů jsou další výukové materiály, které zpracovávali učitelé naší školy a učitelé partnerských škol. Jednotlivé výukové materiály obsahují studijní texty, prezentace, tabulky, grafy, animace, videa, odkazy na webové stránky související s probíraným učivem a mnoho dalšího. Ve výukových kurzech si mohou studenit ověřit své znalosti vyplněním testů nebo mohou prostřednictvím systému Moodle zasla vyučujícím svůj vypracovaný úkol.

V průběhu měsíce září 2011 budou se systémem Moodle seznámeni také studenti naší školy, kteří jej začnou aktivně využívat již na konci měsíce září.

Odkaz na Moodle naší školy, 495x145, 20.23 KBOdkaz na Moodle naší školy
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat