Menu

Spolupráce

 

 

 

Domov mládeže Staré Město

Umístění žáků a studentů v domově mládeže pro školní rok 2015/16

Při umisťování žáka nebo studenta do DM se přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

O umístění žáka nebo studenta do DM se rozhodne na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.

Elektronicky můžete přihlášku vyplnit a zaslat na adresu domova mládeže již v průběhu měsíců únor-červen., po rozhodnutí o přijetí ke studiu na střední škole.

Písemné vyrozumění o umístění nebo neumístění do DM bude doručeno v měsíci červenci.

Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie. Ubytování je poskytováno žákům škol ze Starého Města, Uherského Hradiště a Kunovic. Třílůžkové pokoje jsou vybaveny novým nábytkem a postupně se prostředí vylepšuje/výměna všech dveří, výměna nábytku na 4. patře apod,/.

Na jednotlivých patrech je společné sociální zařízení, klubovny a kuchyňky.

Měsíční poplatek za ubytování činí 1200,-Kč

Celodenní strava činí  77,- Kč z toho jednotlivá jídla:

snídaně 24,-Kč, obědy 28,-Kč a večeře 25,-Kč.

Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově DM /přízemí/. Ubytovaný zaplatí před zahájením ubytování zálohu na stravování a ubytování ve výši 3500,-Kč, která slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Tato záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování. Bližší informace najdete ve Vnitřním řádu DM – bod e) platební podmínky a v Provozním řádu – IV. Režim stravování.

Možnost internetového připojení - WIFI za poplatek 50,- Kč měsíčně formou prodeje kódů.

Ubytovaní žáci mohou využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, posilovnu, klubovnu, fotbalové hřiště a prostory parku v areálu školy. 

Provoz DM je zajištěn od neděle od 17.00 hodin do pátku 17.00 hodin.

Kontakt

Adresa domova mládeže:     Slavomírova 1522, 686 03 Staré Město

Vedoucí domova mládeže:   Mgr. Žáková Vlasta  

                                              Pevná linka:        572420229

                                              Mobil:                 736445479

                                              Služební mobil:    730815009

                                              E-mail:                zakova@sosgsm.cz

 

 

Režim dne (.pdf, 29.96 KB)
Bezinfekčnost (.docx, 12.45 KB)
DSC_0046.JPG (800x531, 40.52 KB)
DSC_0047.JPG (800x531, 45.32 KB)
DSC_0048.JPG (800x531, 40.69 KB)
DSC_0049.JPG (800x531, 34.13 KB)
DSC_0050.JPG (800x531, 36.72 KB)
DSC_0051.JPG (800x531, 46.52 KB)
DSC_0052.JPG (800x531, 54.45 KB)
DSC_0057.JPG (800x531, 47.64 KB)
DSC_0058.JPG (800x531, 59.16 KB)
DSC_0059.JPG (800x531, 61.40 KB)
DSC_0060.JPG (800x531, 32.04 KB)
bud00.jpg (800x428, 59.71 KB)
bud01.jpg (800x426, 47.17 KB)
bud02.jpg (800x398, 63.90 KB)
bud05.jpg (800x340, 46.20 KB)
DSC_0072.JPG (800x531, 49.80 KB)
DSC_0073.JPG (800x531, 62.28 KB)
DSC_0074.JPG (800x531, 64.61 KB)
DSC_0075.JPG (800x531, 44.08 KB)
DSC_0076.JPG (800x531, 47.30 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat