Menu

Spolupráce

 

 

 

Kurzy k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

SOŠ a Gymnázium Staré Město má pro konání kurzů pověření Ministerstva zemědělství č.j. 63281/2011 – MZe ze dne 4. 4. 2011.
  • Kurz v rozsahu 8 hodin je určen pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění.

Výstupem kurzu je získání osvědčení o absolvování kurzu, kterým je prodloužena platnost osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin do roku 2013.

Předpokládaný termín v měsíci červnu.

  • Kurz v rozsahu 40 hodin je určen pro nové uchazeče o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění. Kurz je určen pro uchazeče, kteří mají jen základní vzdělání nebo střední odborné vzdělání bez maturity.

Výstupem kurzu je získání osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení odborné způsobilosti se získá na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí SRS s platností do roku 2016.

Předpokládaný termín v měsíci září.

Zájemci se mohou přihlásit u Ing. Růženy Borkové do konce měsíce května.
telefon: 572 420 238
mail: borkova.r@seznam.cz

Ing. Růžena Borková
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat