Menu

Spolupráce

 

 

 

SOŠ a Gymnázium je 1. školou v ČR, která je členem mezinárodní sítě škol CertiLingua.

V pondělí 11. dubna 2011 se SOŠ a Gymnázium Staré Město stalo oficiálně členem mezinárodního projektu CertLingua.

Přijetí naší školy proběhlo v Berlíně za účasti PhDr. Marie Černíkové z Odboru středního a odborného vzdělávání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, paní Henny Rönnepper a pana Martina Teubera z Ministerstva školství Severního Porýní a Vestfálska. Naše škola byla slavnostně přijata a zapsána do tohoto mezinárodního projektu, který podporuje bilingvální (dvojjazyčné) vzdělávání a je pilotní školou projektu CertiLingua pro Českou republiku! Vstup do mezinárodní sítě škol nabízí žákům naší školy spoustu možností. Jelikož naše partnerská škola v německém Tönisvorstu je také členem sítě, proběhnou již na podzim 14 denní praxe žáků naší školy právě zde nedaleko hlavního města Severního Porýní-Vestfálska Düsseldorfu. O dalších aktivitách v rámci projektu CertiLingua Vás budeme postupně informovat.

Mgr. Pavel Turčin
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat