Menu

Spolupráce

 

 

 

Obhajoba absolventských projektů Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Naše škola stejně jako v letech minulých, tak i v letošním školním roce pořádala již 8. ročník tohoto kurzu.

V minulých letech kurz úspěšně absolvovalo již 125 zemědělců.

Ten se uskutečňuje formou prezenčního studia v rozsahu 300 hodin, ve kterých je zahrnuta jak výuka, tak i individuální konzultace, praxe v zemědělském podniku a zpracování absolventského projektu.

Kurz si účastníci platí. Závěrečná zkouška se skládá z úspěšného zvládnutí písemného testu a obhajoby absolventského projektu. Účastník kurzu po splnění všech základních podmínek obdrží certifikát, který jej opravňuje získat potřebné dotace ke svému podnikání.

Náplň kurzu tvoří aktuální poznatky z oblasti pěstování rostlin, živočišné výroby, zemědělské techniky, ekonomiky, podnikání, informační a komunikační techniky, legislativy, zásad BOZP,ekologického hospodaření, dotační politiky státu a EU, získávání alternativních zdrojů energie atd. Jednotlivé odborné tématické celky vyučují odborní učitelé naší školy.

V letošním školním roce v období od října 2010 až dubna 2011 absolvovalo kurz dalších 15 účastníků z regionů Zlínska, Uherskohradišťska, Kroměřížska a Hodonínska. Ti při obhajobě prokázali velmi dobré teoretické znalosti a praktické zkušenosti ve svém oboru a obhájili absolventské projekty.

SOŠ a Gymnázium Staré Město bude v případě zájmu i v následujících letech pokračovat v tomto kurzu. Ten následující by se měl otevřít v měsíci říjnu 2011.

 

                             Ing. Ivo Studénka 

                              vedoucí kurzu

 

kurzMarecci11 (1).JPG (800x600, 58.02 KB)
kurzMarecci11 (2).JPG (800x600, 65.27 KB)
kurzMarecci11 (4).JPG (800x600, 70.31 KB)
kurzMarecci11 (6).JPG (800x600, 56.53 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat