Menu

Spolupráce

 

 

 

Mezinárodní jazykové zkoušky DELF- aneb nous aimons le français!

Studentky naší školy Veronika Máčková,Lucie Gablasová,Monika Malárová a Simona Vávrová ze třídy 4.H a dále Hana Červenáková a Karolína Nemravová ze třídy 3.H složily úspěšně mezinárodní jazykovou zkoušku z francouzského jazyka DELF. Tato zkouška (DELF-Diplôme d´Etudes en Lanque Française) je mezinárodně uznávanou zkouškou pod záštitou francouzského Ministerstva školství. Složení této zkoušky potvrzuje jazykové kompetence nefrankofonních kandidátů ve francouzském jazyce. Zkoušky jsou připravovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který definuje šest úrovní jazyka: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2. Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného zvládnutí zkoušky, která se skládá se ze čtyř povinných částí: porozumění mluvenému slovu, čtenému textu, mluvený a písemný projev.
K čemu diplom slouží? Úspěšné složení zkoušek DELF & DALF umožní přesněji určit úroveň ovládnutí francouzštiny. Zkoušky jsou platné na celém světě a po celou dobu vašeho života. Zaměstnavatelé i frankofonní vysoké školy stále více užívají Společného evropského rámce pro definování požadovaných schopností při vyhledávání nových zaměstnanců a studentů a zkoušky DELF/ DALF zaručují tyto úrovně ve francouzském jazyce.

Diplomy byly našim úspěšným studentkám předány přímo na pobočce Francouzské aliance ve Zlíně. Blahopřejeme!

Mgr. Helena Pilušová

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat