Menu

Spolupráce

 

 

 

Zahraniční studenti navštívili naši školu v programu Comenius.

První pracovní schůzka projektu Comenius It is time for fun with physics; play, learn, live. I love physics with games se uskutečnila 19. – 24. 1. 2011 v naší škole.

První pracovní schůzka projektu Comenius It is time for fun with physics; play, learn, live. I love physics with games se uskutečnila 19. – 24. 1. 2011 v naší škole. Setkání se zúčastnilo celkem 36 učitelů a žáků z Turecka, Lotyšska, Maďarska a Itálie. Žáci bydleli v českých rodinách.

Ve čtvrtek 20. 1. byla uspořádána přehlídka scénářů a scének umožňujících vysvětlit a zažít fyzikální zákony. S partnery v Portugalsku a Řecku byl během schůzky navázán audiovizuální kontakt přes internet. Odpoledne navštívili naši hosté Památník Velké Moravy a zhlédli vystoupení školní cimbálové muziky, folklórního souboru a školní kapely. Na obědě i večeři si pochutnali v naší školní jídelně. V pátek 21. 1. přijal na radnici všechny účastníky setkání starosta Starého Města Josef Bazala. Pak jsme společně odjeli na exkurzi do Skláren v Květné a Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. V sobotu 22. 1. nás čekala návštěva Technického muzea s technickou hernou v Brně a prohlídka města. V neděli 23. 1. odjeli zahraniční partneři do Prahy, kde měli zajištěný program a nocleh. Z Prahy pak v pondělí odcestovali zpět domů.

Další schůzka se uskuteční 23. – 28. března 2011 v Maďarsku. Na programu bude výstava fotografií a karikatur, zachycujících práci na projektu.

Děkujeme všem žákům, učitelům, zaměstnancům školy a kuchařkám za pomoc a skvěle odvedenou práci při této velké akci.

Oficiální stránky projektu: www.physicsislife.net

 

 

RNDr. Dagmar Kučerová

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat