Menu

Spolupráce

 

 

 

Pedagogická rada za I. pololetí školního roku 2010/2011

PEDAGOGICKÁ RADA
za
I. pololetí školního roku 2010/2011
středa /26. 1. 2011/
14.00 hod.


AULA

- třídní učitelé zajistí:

  • uzavření absence do pátku 21. 1. 2011
  • zápis známek do klasifikačních archů a třídních výkazů do pondělí 24. 1. 2011
  • zápis známek a zameškaných hodin do programu bakaláři – do 26.1.2011
  • zprávu za třídu


- učitelé zajistí:

  • zápis známek do klasifikačních archů a třídních výkazů do pondělí 24. 1. 2011, 14.00 hod.


Program:

  • Kontrola usnesení z pedagogické rady
  • Zprávy třídních učitelů o klasifikaci, chování a absencích žáků
  • Různé


 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat