Menu

Spolupráce

 

 

 

Projekt "Tvorba nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré Město"

Projekt "Tvorba nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré Město" byl podpořen ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

Tvorba nových výukových materiálů a e-learningové platformy SOŠ a Gymnázia Staré Město

Název OP:

OP Vzdělávání pro konkurenceshopnost

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.08/03.0020
 

Obsah projektu:

 

V rámci projektu bude vytvořeno 14 pilotních výukových materiálů, které budou konvertovány do e-learningového prostředí a zvýší se tak kvalita a dostupnost vzdělávání žáků.

Projekt má pět klíčových aktivit, které povedou ke konkrétnímu výstupu projektu, čímž je nová e-learningová platforma.

Klíčové aktivity budou realizovány manažersko-administrativním personálen a pedagogy SOŠ a Gymnázia Staré Město, partnery a odbornými poradci.

Partnery projektu jsou:

Pro-Bio Regionální centrum Bílé Karpaty

Základní škola UNESCO Uherské Hradiště

Základní škola Staré Město

Základní škola Babice

 

 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

fotka.jpg, 400x87, 8.09 KB
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat