Menu

Spolupráce

 

 

 

Vánoční zpívání na SOŠ a Gymnáziu Staré Město

Ve středu 22.12.2010 v dopoledních hodinách se v tělocvičně školy uskutečnilo pro žáky a zaměstnance Vánoční zpívání. Setkání celé školy bylo příležitostí k předání ocenění žákům, kteří nás úspěšně reprezentovali na sportovních a kulturních akcích v prvních měsících tohoto školního roku. Ocenění předala paní ředitelka Ing. Zdislava Svobodová a výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Lesová. V pestrém programu se představil s vánočními písněmi pěvecký sbor dirigovaný Mgr. Miroslavou Rohelovou, dále pak tanečníci folklorního souboru doprovázeni cimbálovou muzikou školy. Folklorní soubor režírovaný Mgr. Helenou Pilušovou úspěšně prezentoval své umění na mnoha předvánočních vystoupeních organizovaných obcemi našeho regionu. Příjemným oživením byla také hraná scénka na motivy narození Ježíška. Závěr pásma rozproudila zkušená country-kapela Alterna pod vedením Martina Deyla. S písněmi Hruška, Gorale a další si vysloužila uznání obecenstva. Přejeme všem úspěšný nový rok 2011.

Mgr. Martin Zábranský
 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat