Menu

Spolupráce

 

 

 

Charakteristika školy

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město je státní střední školou pro regiony Uherského Hradiště, Zlína, Hodonína a dalších. Škola je situována v okrajové části Starého Města při silnici na Velehrad. Z Uherského Hradiště i od nádraží ČD ve Starém Městě jezdí ke škole autobusy.

Škola, domov mládeže, tělocvična, sportovní areál, mechanizační hala, arboretum, skleník a pokusná políčka tvoří moderní komplex o rozloze 7 ha. Domov mládeže poskytuje ubytování studentům většiny středních škol v Uherském Hradišti.

Školní kuchyně zajišťuje celodenní stravu pro ubytované žáky, dojíždějící žáci mají možnost ve školní jídelně poobědvat.

V současné době je na naší škole otevřeno 30 tříd, z toho 16 tříd na Střední odborné škole, 6 tříd na tříletém učebním oboru a 8 tříd na Gymnáziu.

V rámci Střední odborné školy mohou žáci navštěvovat obory

  • Agropodnikání (kód oboru 41-41-M/01)
  • Ekonomika a podnikání (kód oboru 63-41-M/01)
  • Ekologie a životní prostředí (kód oboru 16-01-M/01)
  • Stavebnictví (kód oboru: 36-47-M/01)
  • Mechanik seřizovač (kód oboru: 23-45-L/001) 

 

V rámci tříletého učebního oboru mohou žáci navštěvovat obory

  • Strojní mechanik (kód oboru: 23-51-H/01)
  • Mechanik opravář motorových vozidel (kód oboru: 23-68-H/01)
  • Truhlář (kód oboru: 33-56-H/01)

 

V rámci Gymnázia mohou žáci navštěvovat obor

  • Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat