Menu

Spolupráce

 

 

 

Program celoživotního učení COMENIUS, Projekt partnerství škol

Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu It is time for fun with physics; play, learn, live. I love physics with games.

Číslo projektu: COM-MP-2010-085
Název projektu: It is time for fun with physics; play, learn, live. I love physics with games.
Škola: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
Koordinátorem mezinárodního projektu „It is time for fun with physics; play, learn, live. I love physics with games“ je turecká škola Aydınlıkevler Anadolu Lisesi, Ankara. Dalšími partnery jsou střední školy z Maďarska, Portugalska, Lotyšska, Řecka a Itálie. Cílem projektu je použití netradičních forem vyučování a aktivního zapojení žáků při výuce fyziky. Využitím scénářů, her, výtvarného i hudebního ztvárnění pomůžeme žákům pochopit některé obtížné části fyziky.
Žáci středních škol ve věku 14 – 17 let budou sami psát scénáře, vytvářet pracovní listy a fyzikální hračky. Práci na projektu budou průběžně fotografovat a filmovat. Všechny produkty budou vystaveny během mobilit. Veškerá komunikace mezi partnery probíhá v anglickém jazyce. Během zahraničních výjezdů žáci poznají vzdělávací systém a kulturu partnerských zemí a zdokonalí si nejen jazykové dovednosti, ale také rozvinou komunikativní, sociální a občanské kompetence.

Fotogalerie k projektu

Logo Comenius, 400x135, 20.35 KBLogo Comenius
Logo projektu (598x600, 252.89 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat