Menu

Spolupráce

 

 

 

Historie školy

1922 byla založena Zemská odborná škola hospodářská. Sídlo školy bylo ve Františkánské ulici č.p. 139 v Uherském Hradišti.
20. listopadu 1922 proběhlo slavnostní otevření. Škola byla dvouletá a v době otevření měla 20 žáků.

1923 byl škole přidělen bývalý lichtenštejnský statek v Kunovicích (cca. 120 ha), kde se soustředila rostlinná a živočišná výroba, pěstovala zelenina a byla zde zřízena ovocnářská školka.

1930 – 32 byl pro potřeby školy zakoupen komplex budov od firmy Frankl na bývalé Kunovské ulici (dnes Maršála Malinovského), budovy byly adaptovány pro potřeby školy a celá škola se z Františkánské ulice přesunula sem.

1952 bylo vydáno vládní nařízení, na jehož základě začaly vznikat střediska pracujícího dorostu (od roku 1954 učňovské školy), zemědělské mistrovské školy (na úrovni mistrů) a zemědělské technické školy (poskytovaly středoškolské odborné vzdělání).

1952 padlo rozhodnutí, aby ve Starém Městě u Uh. Hradiště byla postavena Zemědělská technická škola , která by vychovávala techniky z oblasti středního Pomoraví.

1953 byl proveden výběr stanoviště a bylo určeno, že škola bude vybudována na trati Padělky.

1954 byl zpracován investiční plán výstavby školního statku .

1955 byla zahájena výstavba školního statku.

1. října 1957 byl zahájen provoz statku na ploše 61 ha.

V říjnu 1959 se začalo se stavbou celého komplexu školy (školní budova, tělocvična, domov mládeže)

1. září 1961 byla zahájena výuka v nové (byť ne zcela dokončené) budově Střední zemědělské technické školy. Byly zde otevřeny 3 třídy 1. ročníku obor: Pěstitel – chovatel, 1 třída jednoletého studia pro funkcionáře zemědělských závodů, 3 třídy dálkového studia.

Školní statek v této době obhospodařoval již 330 ha.
1964 byla zahájena výuka tříletého učebního oboru: Průmyslový krmivář.

7. –16. června 1965 proběhly první maturitní zkoušky žáků čtyřletého denního studia.
1966 byl zahájen jeden cyklus tříletého studia podnikového institutu, jehož absolvování nahrazovalo pracovníkům zemědělského sektoru vysokoškolské vzdělání a byl ukončen závěrečnou zkouškou.

1969 – 1973 existovala při zdejší škole rovněž dívčí odborná škola se zemědělským zaměřením.
1. září 1972 bylo na SZTŠ ve Starém Městě přesunuto Zemědělské odborné učiliště, obor: Opravář zemědělských strojů.

1977 bylo Zemědělské odborné učiliště, obor: Opravář zemědělských strojů, přemístěno do Uh. Brodu, kde se stalo součástí tamního ZOU.

1991 – 1999 navázala na tradici dívčí odborné školy rodinná škola se zaměřením na veřejnosprávní služby. Rodinnou školu absolvovalo v této době 150 dívek.

1993 byl otevřen v rámci Střední zemědělské školy obor: Agropodnikání.

1994 přibyl na zdejší škole obor: Ekonomika zemědělství a výživy.

1998 bylo na naší škole zřízeno Gymnázium, čímž bylo navázáno na tradice gymnaziálního vzdělávání ve Starém Městě.

2000 byl v rámci Střední zemědělské školy otevřen další obor s názvem Ekologie a ochrana krajiny.

2005 se změnil oficiální název školy na Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město.

V září 2010 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školy.

K 1. červenci 2011 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Bedřich Chromek.

1. ledna 2012 došlo ke sloučení Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město se Střední odbornou školou technickou Uherské Hradiště.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat