Menu

Spolupráce

 

 

 

Partnerství s Gymnáziem Holešov na projektu s názvem "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského regionu".

fotka.jpg, 400x87, 8.09 KB
Naše škola se stala partnerem Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově při řešení projektu s názvem "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského regionu".

 Projekt "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského regionu" je podpořen (spolufinancován) z Evropského sociálního fondu a státního rozpoču ČR.

Název projektu:

Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech Zlínského kraje

Název OP:

OP Vzdělávání pro konkurenceshopnost

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.08/03.0018
 

Obsah projektu:


Projekt „Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu“ pokračuje ve vytváření struktury školních a mimoškolních aktivit na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov a SOŠ a Gymnáziu Staré Město, které mají sloužit k efektivnímu rozvíjení environmentálních a občanských postojů žáků. Současně jsou prohlubovány vybrané klíčové kompetence, a to formou herních, prožitkových a komunikativních činností ve spojení s činnostmi studijně poznávacími. Hlavním cílem projektu je seznámit vybrané žáky a učitele obou škol s krajinným typem odlišným od toho, ve kterém žijí a ve kterém byly současné studijní aktivity realizovány. Kromě studia nové krajiny žáci budou poznávat historii, kulturu, geografii a životní podmínky v lokalitě partnerské školy tak, aby mohli obě oblasti porovnat a určit společné a odlišné znaky.

Program aktivit bude zaměřen na problematiku environmentální a ekologické výuky při začlenění prvků osobnostně sociální výchovy. Aktivity budou určeny pro žáky 1. ročníků.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat