Menu

Spolupráce

 

 

 

Prezentace Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd Praha

V úterý 30. 11. 2010 se na naší škole konala přednáška paní Kamily Weberové – Kuchařové z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd v Praze na téma „ochrana půd“.

Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků oboru agropodnikání a ekologie a ochrany krajiny, kteří se této přednášky zúčastnili, se seznámili s novým výzkumem z oblasti pedologie , utřídili a rozšířili si stávající poznatky, které budou moci využít u maturitní zkoušky.

Přednáška trvala dvě hodiny, byla velmi zajímavá a na konci byla přednášející odměněna potleskem jak žáků, tak učitelů.

Ing. Ivo Studénka

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat