Menu

Spolupráce

 

 

 

Veletrh vysokých škol Gaudeamus 2010

Ve středu 3. listopadu navštívily maturitní ročníky naší školy Evropský veletrh vysokých škol Gaudeamus 2010, kde se studenti mohli rozhodnout, na jakou vysokou školu se přihlásí, anebo zjistit více informací o fakultě, která je zajímá.

Veletrh nebyl jen zásobárnou velkého množství informací, ale byl také doprovázen praktickými ukázkami, takže jsme mohli ochutnat chemicky připravenou zmrzlinu, zjistit, co zlobí naše tělo, a také si vyzkoušet, jak bychom zvládli masáž srdce.

Ale nebyl to jen Gaudeamus, který nás tento den čekal. Šest statečných v doprovodu paní profesorky RNDr. Gurecké se vydalo na druhý okraj Brna na přednášku o různorodosti zdrojů energie aneb Michaelův koktejl.

Organizátorem akce byla Akademie věd ČR, úlohu moderátora přijal britský vědec Dr. Michael Londesborough, kterého někteří jistě znají z pořadu Port, vysílaného na obrazovkách České televize.

Přeplněná posluchárna Gymnázia v Řečkovicích napjatě čekala, co se bude dít. Při příchodu Michaela nejprve všichni polekaně seděli a dívali se na učebnici chemie, ze které nám britský vědec chtěl číst, ale vše se změnilo v okamžiku, kdy knížku zahodil a zahájil přednášku prezentací, která byla doprovázena mnoha výbušnými experimenty. Nebyla to ledajaká přednáška. Výklad Michaela byl tak skvělý, že i ti, co chemii zrovna neholdují, se smáli a s nadšením pozorovali, co „vybouchne“ dále. Celou prezentací se nesla napjatá atmosféra, neboť Michael na nás  všechny přenášel hotový vír energie. Michaelovy pokusy nám chvílemi tajily dech, když jsme pozorovali, co všechno je v přírodě možné.  Dověděli jsme se, jak energii v dnešní době získáváme a že zdroje, které nám k tomu slouží, značně ubývají a je potřeba v budoucnosti hledat zdroje nové. Na závěr přednášky, která se o hodinu a půl protáhla, nám Michael poděkoval a dodal  hotový ,,bonbónek“ na závěr, který publikum ocenilo bouřlivým aplausem.

Michael se postaral o skvělou atmosféru celého dne a ukázal, že i věda může být zábava.

Domů jsme odjížděli pozdě večer, ale nikdo nelitoval. Naše zážitky stály opravdu za to!  

Kristýna Popelková

PB030555.JPG (800x600, 65.57 KB)
PB030556.JPG (800x600, 38.96 KB)
© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat