Menu

Spolupráce

 

 

 

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí školního roku 2010/2011

PEDAGOGICKÁ RADA
za 1. čtvrtletí školního roku 2010/2011

  • středa /24. 11. 2011/
  • 14.00 hod.


AULA

- třídní učitelé zajistí:

  • uzavření absence k 19. 11. 2010
  • zprávu za třídu
  • tisk a kontrolu přiřazených předmětů u žáků za třídu – formulář z bakalářů přehled prospěchu, do sborovny pro zápis známek /do 16. 11. 2010/


- učitelé zajistí:

  • zápis známek do klasifikačních archů a přehledů prospěchu za 1. čtvrtletí šk.r. 10/11 - do pondělí 22. 11. 2010, 15.30 hod.

 

Program:

1. Kontrola usnesení z pedagogické rady
2. Zprávy třídních učitelů o klasifikaci, chování a absencích žáků
3. Různé

 

 

Ing. Zdislava Svobodová

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat