Menu

Spolupráce

 

 

 

Výstupní testování 4. ročníků v projektu VEKTOR /SCIO/

V měsíci září podstoupili žáci 4. ročníků výstupní testování v projektu Vektor. Projekt realizuje firma SCIO a umožňuje žákům porovnat jejich úroveň vědomostí v předmětech MAT, ČJ, CJ a OSP se všemi testovanými žáky v České republice a se spolužáky v rámci třídy. Druhou zprávou je relativní posun žáka, který ukazuje jakou přidanou hodnotu žák získal za 4 roky studia ve srovnání s výsledky dosaženými při vstupním testování v 1. ročníku. Individuální zprávy byly předány žákům 29. 11. 2010.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat