Menu

Spolupráce

 

 

 

Maturitní generálka 2010 - informace o výsledcích a rozborech

Žákům 4. ročníku byly ve čtvrtek 29. 10. 2010 předány Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky v MAG10. Žáci si vyzkoušeli dvě části z komplexní zkoušky Českého jazyka a Cizího jazyka, a to písemnou práci a didaktický test. Na základě výsledků jednotlivých zkoušek byl s žáky proveden rozbor a byla jim doporučena optimální volba předmětů a jejich obtížnost do ostré verze maturitní zkoušky.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat