Menu

Spolupráce

 

 

 

Výstupní testování 4. ročníků v projektu Vektor - Scio - pondělí 27.9.2010

 

Harmonogram výstupního testování 4. ročníků 2010/2011
Projekt Vektor – SCIO /Modul 4/

Testování proběhne v pondělí 27. 9. 2010 v kmenových učebnách.
Žáci budou přítomni ve svých třídách od 7.40 hod.
Kontrola absence + připomenutí organizace testování: 7.45 – 7.50 hod.
Organ. informace
4.A Mgr. Zábranský
4.B Mgr. Pikner
4.E Ing. Swětíková
4.G Mgr. Zábranská
4.H Mgr. Ertl

OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY 7.45 h – 7.50 h /zadavatel/7.50 h – 8.50 h /dozor/ ČESKÝ JAZYK 8.55 h – 9.00 h /zadavatel/9.00 h – 9.45 h /dozor/ MATEMATIKA 10.00 h – 10.05 h /zadavatel/10.05 h – 11.05 h /dozor/ CIZÍ JAZYK11.10 h – 11.15 h /zadavatel/11.15 h – 12.00 h /dozor/
Tř. 4.AUč. 4.A Zadavatel: Mgr. ZábranskýDozor: Mgr. Zábranský Zadavatel: Ing. BenešDozor: Ing. Beneš Zadavatel: Mgr. ChybíkDozor: Mgr. Chybík Zadavatel: Ing. HložkováDozor: Ing. HložkováANJ
Tř. 4.BUč. 4.B Zadavatel: Mgr. PiknerDozor: Mgr. Pikner Zadavatel: Mgr. AndrýskováDozor: Mgr. Andrýsková Zadavatel: Mgr. ErtlDozor: Mgr. Ertl Zadavatel: Mgr. HorákováDozor: Mgr. Pikner ANJ
Tř. 4.EUč. 4.E Zadavatel: Ing. SwětíkováDozor: Ing. Swětíková Zadavatel: Mgr. PaličkaDozor: Mgr. Palička Zadavatel: Mgr. KavalcováDozor: Mgr. Kavalcová Zadavatel: Mgr. MedkováDozor: Mgr. DziackáANJ
Tř. 4.GUč. 4.G Zadavatel: Mgr. ZábranskáDozor: Mgr. Zábranská Zadavatel: Mgr. ZábranskáDozor: Mgr. Škrabalová Zadavatel: Mgr. ZábranskáDozor: Mgr. Zábranská Zadavatel: Mgr. ChovanecDozor: Mgr. ChovanecANJ
Tř. 4.HUč. 4.H Zadavatel: Mgr. ErtlDozor: Mgr. Ertl Zadavatel: P. ŠimkováDozor: P. Šimková Zadavatel: Mgr. NěničkováDozor: Mgr. Něničková Zadavatel: Mgr. ČerníkováDozor: Mgr. ChybíkANJ
Tř. NEJUč. 17C Zadavatel: Mgr. LesováDozor: Mgr. PaličkaNEJ

Dozory zajišťují ve třídě pořádek a zaručují objektivnost výsledků testování.
Zadavatelům předá testové materiály a informace o průběhu testování třídní učitel ve čtvrtek
23. 9. 2010.
Po testování odevzdají dozory testové materiály zadavatelům, kteří předají výsledky testování Sciu přes internetové rozhraní do čtvrtku 30. 9. 2010.

Mgr. Zábranský vyplní s žáky v pondělí 27. 9. 2010 po testování přes internetové rozhraní dotazníky.

Časový harmonogram příchodu tříd do učebny IVT:

VYPLNĚNÍ ON-LINE DOTAZNÍKU
4.A Učebna IVT 12.05 h Mgr. Zábranský
4.B Učebna IVT 12.10 h Mgr. Zábranský
4.E Učebna IVT 12.15 h Mgr. Zábranský
4.G Učebna IVT 12.20 h Mgr. Zábranský
4.H Učebna IVT 12.25 h Mgr. Zábranský

Délka testů:
Obecné studijní předpoklady /OSP/ - 60 min
Český jazyk - 45 min
Matematika - 60 min
Cizí jazyk - 45 min


Po ukončení testování pokračuje žákům 4. ročníků v daný den vyučování 6. vyučovací hodinou.

 


Mgr. Martin Zábranský

 

 

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat