Menu

Spolupráce

 

 

 

Zahájení školního roku 2010/2011

Zahájení školního roku 2010/2011 proběhne ve středu 1. 9. 2010 v 8.00 hod. v kmenových učebnách školy. Třídní učitelé předají žákům informace o organizaci školního roku a rozvrh třídy. V 9.00 hod. se žáci zúčastní slavnostního zahájení školního roku ve vestibulu školy. Upozorňujeme všechny žáky na bezpečnost při pohybu v areálu školy, protože započala rekonstrukce budovy školy a domova mládeže.

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat