Menu

Spolupráce

 

 

 

Seznam učebnic a učebních pomůcek 1.G,H - Gymnázium

 

Seznam učebnic a sešitů pro třídu 1.H
 
Český jazyk a literatura
Prokop V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století
Kostečka J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií
2x sešit A4 linkovaný
 
Anglický jazyk
učebnice budou objednány školou (cena cca 700 Kč)
1x sešit jakýkoliv
 
Německý jazyk
učebnice Themen aktuell 1 a pracovní sešit budou objednány školou (cena cca 600 Kč)
1x sešit A4 linkovaný
 
Základy společenských věd
Odmaturuj ze společenských věd
Odmaturuj ze společenských věd – testy
1x sešit jakýkoliv
 
Dějepis
1x sešit A4 linkovaný
 
Geografie
1x sešit A4 nelinkovaný
Školní atlas světa (vydavatel: Kartografie)
 
Fyzika
Fyzika pro Gymnázia – Mechanika
Lepil O.: Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia
1x sešit A4 nelinkovaný
 
Matematika
Matematika pro gymnázia – Planimetrie
Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky
Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice
1x sešit A4 440­ - 460
 
 
Biologie
2x sešit A4 nelinkovaný
 
Chemie
1x sešit A4 440
1x sešit A4 460
plášť bílý
periodická soustava prvků
 
ICT
1x sešit A4
 

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat