Menu

Spolupráce

 

 

 

Seznam učebnic a učebních pomůcek 1.A - Agropodnikání, 1.B - Ekologie a životní prostředí

 

školní rok 2011/2012


 

 

učebnice

sešit

poznámka

CJL

Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do poč. 19. st.

Sochrová, M.: Český jazyk v kostce pro střední školy (poslední vydání)

Čechová a kol.: Český jazyk pro 1. ročník SOŠ

Pravidla českého pravopisu

444, 544, 524

 

ANJ

Hromadná objednávka v září – zajistí škola (cena učebnic asi 700,- Kč)

544

 

OSZ

Dudák a kol.: Občanská nauka pro SOŠ a SOU

---------

 

DEJ

-----------------

444

 

BIO

Zicháček, Jelínek: Biologie pro gymnázia

460,

440

 

CHE

-------------------

460,

440

bavlněný bílý plášť s dlouhým rukávem

FYZ

-------------------

440

 

ZEM/GGR

Školní atlas světa (Kartografie)

440

 

MAT

Hudcová a kol.:Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

460

 

ICT

----------------------

440

 

GAP

----------------------

440

pouze žáci 1.B

ZME

Základy mechanizace 1 (možno objednat hromadně v září)

460

pouze žáci 1.A

 

© 2009 - Střední odborná škola a Gymnázium Staré Městomapa webu • Realizace web studio dat